OFERTA

Szkolenia

Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt szkoleń, mając możliwość spotkania z osobami zainteresowanymi nabyciem nowej przydatnej wiedzy. 

Prowadzimy szkolenia dedykowane uwzględniające szczególne potrzeby pracowników danego podmiotu. Staramy się przekazać wiedzę w sposób najbardziej interesujący i praktyczny, dlatego wykorzystujemy autorskie materiały szkoleniowe. Korzystamy z prezentacji multimedialnych, materiałów do ćwiczeń warsztatowych, plakatów informacyjnych, list sprawdzających oraz prowadzimy case-studies . Szkolenia są okazją do wymiany wiedzy, przyjrzenia się bliżej praktyce.

Organizujemy także szkolenia otwarte, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką danego spotkania.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Zamówienia publiczne – wprowadzenie
 • Zamówienia sektorowe
 • Skuteczne ubieganie się o zamówienia publiczne – jak prawidłowo przygotować ofertę
 • Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem doboru metod kwalifikacji podmiotowe oraz kryteriów oceny ofert
 • Zamówienia publiczne w robotach budowlanych
 • Organizacja procesu zakupowego
 • Dążenie do efektywności oraz uwzględnienie aspektów ekologicznych i społecznych w procesie zakupowym
 • Zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwie
 • Pomoc publiczna
 • Umowy w procesie inwestycyjnym
 • Umowy IT
 • Zachowanie bezstronności i obiektywizmu w procesach zakupowych