OFERTA

Prawo cywilne i prawo gospodarcze

Sienna Dzierżanowski oferuje pełne wsparcie prawne dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz osób fizycznych w sprawach cywilnych. Oferujemy pełen zakres doradztwa dotyczącego umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych w związku z realizacją inwestycji (umowy o roboty budowlane, na usługi inżyniera kontraktu), umów dotyczących systemów IT, umów uwzględniających kwestie praw autorskich, sprzedaży itd. Przygotowujemy projekty umów i aneksów, prowadzimy negocjacje i aktywnie wspieramy klientów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Jeżeli jednak dojdzie do sporu pomagamy w postępowaniu przed sądem. Nasi radcowie i adwokaci pomagają w odzyskaniu należności, uzyskaniu zabezpieczenia, kwestiach zw. z naliczonymi karami umownymi i wielu innych.

W zakresie prawa gospodarczego prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz doradztwo korporacyjne. Przygotowujemy analizy dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności lub realizacji konkretnych przedsięwzięć np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wspieramy też klientów w postępowaniach przed organami administracji, samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądami administracyjnymi.