OFERTA

Analizy i opracowania problemowe

W naszym zespole mamy szczęście pracować z osobami o zacięciu badawczym i analitycznym. Dla naszych klientów opracowywaliśmy:

  • Raporty problemowe, w tym wskazujące na rozwiązania stosowane w różnych krajach
  • Opracowania o charakterze edukacyjnym promujące najlepsze dostępne praktyki
  • Analizy i opinie dotyczące konkretnych problemów prawnych
  • Uwagi do projektów ustaw i rozporządzeń zgłaszane w ramach uzgodnień w procesie legislacyjnym
  • Projekty zmian przepisów ustaw i rozporządzeń
  • Wystąpienia do organów i władz wskazujące na problemy i sposoby ich rozwiązania

Część naszych opracowań powstała w języku angielskim dla organizacji międzynarodowych.