Aktualności
W dniach 4-6 października 2021 organizujemy w Wiśle szkolenie warsztatowe z zakresu Prawa zamówień publicznych. Pełna oferta wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym dostępna jest pod linkiem:
http://www.grupasienna.pl/wp-content/uploads/2021/09/WISŁA-2021-oferta.doc.
Do zobaczenia w Wiśle!
Kancelaria
Przedmiotem działalności Grupy Sienna jest doradztwo prawne. Świadczymy usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych działających w każdym sektorze gospodarki. Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z podmiotami z administracji rządowej i samorządowej, spółkami Skarbu Państwa z sektora wydobywczego, energetyki, transportu kolejowego,spółkami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność w zakresie odpadów, wodociągów i kanalizacji, transportu pasażerów, instytucjami kultury, instytutami badawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, ZUS i wieloma innymi. Prowadziliśmy obsługę spraw firm budowlanych, usługowych i handlowych.

Działalność prowadzoną od 2003 r. wyróżnia kompleksowe i rzetelne podejście do każdego zlecenia. Staramy dokładnie zapoznać się z każdą sprawą, sprawdzić wszelkie okoliczności faktyczne i zaproponować takie rozwiązanie, które w najlepszy sposób prowadzi do osiągnięcia zamierzonego przez klienta celu. Gruntowne przygotowanie prawne i poznanie wielu dziedzin życia gospodarczego daje nam podstawy do podejmowania nowych ciekawych wyzwań. O jakości usług świadczy to, że klienci często do nas wracają, przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Najlepsze rezultaty osiągamy dzięki zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Zespół
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Oferta
Świadczymy usługi w zakresie:

1.
zamówień publicznych;
2.
finansów publicznych;
3.
partnerstwa publiczno-prywatnego;
4.
pomocy publicznej;
5.
prawa karnego;
6.
prawa gospodarczego;
7.
prawa cywilnego;
8.
prawa rodzinnego;
9.
prawa podatkowego;
10.
prawa autorskiego;
11.
prawa związanego z procesem inwestycyjnym;
12.
prawa konkurencji;
13.
szkoleń.

Szczególne doświadczenie posiadamy w obszarze:

1. doradztwa i reprezentacji dla zamawiających w postępowaniach kontrolujących udzielenie zamówienia publicznego;
2. doradztwa i reprezentacji przed sądami dla wykonawców, zamawiających lub innych podmiotów w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne oraz roszczeń odszkodowawczych;
3. doradztwa i reprezentacji w postępowaniach karnych, w tym przede wszystkim związanych z zamówieniami publicznymi;
4. doradztwa w zakresie związanym z pomocą publiczną;
5. doradztwa i reprezentacji w zakresie związanym z dyscypliną finansów publicznych;
6. doradztwa związanego z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane oraz usługi;
7. doradztwa i reprezentacji w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności związanych z projektami IT;
8. doradztwa i reprezentacji związana z czynami nieuczciwej konkurencji;
9. doradztwa i reprezentacji w zakresie prawa nowych technologii;
10. doradztwa i reprezentacji z prawa rodzinnego, w tym przede wszystkim w zakresie rozwodów;
11. doradztwa i reprezentacji w sprawach gospodarczych i nie tylko;
12. świadczenia usług szkoleniowych, w szczególności z zamówień publicznych, prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji i tematów pokrewnych.

Zapraszamy do kontaktu

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Opinie i publikacje
redakcja naukowa:
Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Sieradzka, Przemysław Szustakiewicz
Zwięzłe omówienie ponad 300 pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych istotnych w procedurze udzielania oraz przy realizacji zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 7, Warszawa 2017

Najnowsze wydanie popularnego komentarza zawierające obszerne omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych (stan prawny na dzień 1 paźzdiernika 2017 r.). 
Publikacja zawiera bogate orzecznictwo w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych.
Zmiany w Prawie zamówień publicznych - Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.; praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016


Opis: W publikacji znajdują się opisy instytucji Prawa zamówień publicznych nowych lub znacząco zmienionych ostatnią dużą nowelizacją ustawy, takich jak: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Warunki udziału w postepowaniu, Podwykonawstwo, Obowiązek zawierania umów o pracę, Zasady i kryteria oceny ofert i wiele innych. Autorzy prezentują nowe rozwiązania prawne oraz ich implikacje dla praktyki udzielania zamówień publicznych
Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010-2016) - W. Dzierżanowski, M. Stachowiak. wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016Opis: Publikacja zawiera tekst wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zaletą jest omówienie każdego z wyroków w kontekście przepisów polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z wyroków został też opatrzony hasłami ułatwiającymi znalezienie orzeczeń dotyczących danego zagadnienia.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski,. – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 6, Warszawa, 2014


Opis: Od 2005 r. na rynku dostępny jest Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa naszych ekspertów. Kolejne wydania uwzględniają zmiany, jakie były wprowadzane w ustawie Pzp. Komentarz to wyczerpujące omówienie przepisów o zamówieniach publicznych na tle całego systemu prawa. Uwzględnione zostały orzecznictwo oraz dorobek doktryny. W najbliższym czasie ukaże się kolejne wydanie uwzględniające nowelizację z czerwca 2016 r.
Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów Tom I i II. praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2008.Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów Tom I i II. praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2008.Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza – wyd. PARP, 
M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, Warszawa 2011,Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 
Komentarz do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 
w sprawie rodzajów dokumentów(..)- praca zbiorowa pod redakcją 
Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2009;

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Prowadzone postępowania
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Kompleksowe opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach Programu polityki zdrowotnej Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny - Kompleksowe opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach Programu polityki zdrowotnej Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „Stworzenie i wdrożenie Systemu EpiBaza na potrzeby udostępniania zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności” Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w ramach projektów EpiBaza i ProfiBaza” Czytaj więcej
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Budowa i wdrożenie Systemu ProfiBaza oraz asysta techniczna i usługi rozwojowe Czytaj więcej
Fundacja Promocji Rozwoju Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej i public relations w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Czytaj więcej
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Zaufali nam

Sektor energetyczny i wydobywczy:

Administracja rządowa i samorządowa:

Consulting:

Organizacje członkowskie biznesu:

Gospodarka komunalna i użyteczność publiczna:

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Kontakt
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K.


Bagatela 10 lok.3
00-585 Warszawa

tel.: 22 654 77 41
fax: 22 654 31 31
e-mail: kancelaria@grupasienna.pl 
         grupasienna@grupasienna.pl
     
volume-control-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram