OFERTA

Zamówienia publiczne
zamawiający

Zamawiający powinni kupować efektywnie przestrzegając przy tym procedur ustawowych. Cele te nie  są łatwe do osiągnięcia, dlatego od 20 lat wspieramy zamawiających zapewniając profesjonalną obsługę. Wykonujemy usługi wsparcia w pełnym zakresie:

  • Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jako pełnomocnik zamawiającego (przygotowanie dokumentów zamówienia, przeprowadzenie postępowania w tym ocena ofert, zawarcie umowy)
  • Doradztwo w przygotowaniu lub prowadzeniu postepowania – towarzyszymy zamawiającemu w kolejnych wykonywanych krokach, lub pomagamy w niektórych czynnościach wedle ustaleń
  • Reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą
  • Reprezentacja przed Sądem Okręgowym
  • Doradztwo po zawarciu umowy: zmiana umowy, udzielanie dodatkowych zamówień, konsultacje związane z realizacją prac, mediacje, ugody lub procesy sądowe w sytuacji sporu
  • Opracowanie opinii prawnych, analiz
  • Przygotowanie analizy potrzeb zamawiającego, raportu z wykonania umowy, rozeznania rynku