OFERTA

Zakupy. Audyt i kontrole

Wykonujemy audyty całych systemów zakupowych, jak i kontrole pojedynczych postępowań. Pomagamy ustalić słabe strony istniejących rozwiązań, zidentyfikować możliwości eliminowania ryzyka zakupów zarówno tych uderzających w efektywność oraz gospodarność, jak i poprawność formalną. Wyniki audytów i kontroli są podstawą do modernizacji systemów zakupowych, wyeliminowania słabych punktów, oszczędności w wydatkach.

Przez wiele lat na zlecenie instytucji zarządzających programami finansowanymi ze środków europejskich realizowaliśmy kontrole postępowań o udzielenie zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Pzp lub wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków. Wynikiem był raport z kontroli, projekty decyzji o korektach, odniesienia do zastrzeżeń.

Obecnie reprezentujemy beneficjentów dotacji w przygotowaniu zastrzeżeń do wyników kontroli, odwołań lub skarg do sądu. W przypadku negatywnych wyników kontroli pomagamy ustalić, czy organ kontroli prawidłowo wymierzył sankcję oraz przeprowadzić przez procedury odzyskania utraconych środków. Dla naszych klientów odzyskaliśmy znaczące kwoty.