OFERTA

Sądowa Pomoc Prawna

Kancelaria Sienna Dzierżanowski oraz Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. to zespół doświadczonych i dynamicznych radców prawnych i adwokatów, który legitymuje się dziesiątkami przeprowadzonych postępowań sądowych i sądowo – administracyjnych, o wartości sporu od drobnej do wielomilionowej.

  • Reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniu skargowym na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
  • Prowadzimy pełną obsługę sporów z zawartych umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
  • Reprezentujemy klientów przed sądem administracyjnym oraz samorządowym kolegium odwoławczym.
  • Wspieramy w mediacjach, negocjacjach, zawieraniu umów.
  • Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w tym w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku, ustalenie ojcostwa, opieka nad dzieckiem), spadkowych i nieruchomościowych.