Nasi prawnicy

PIOTR SOKOŁOWSKI

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań. Doradzał zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym z etapów kilkudziesięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem dofinansowania ze środków unijnych. Specjalizuje się w prowadzeniu kontroli ex-ante i ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Reprezentuje zamawiających, odwołujących oraz przystępujących przed Krajową Izbą Odwoławczą. Świadczy usługi zastępstwa procesowego dla podmiotów publicznych i przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi i powszechnymi. 

JUSTYNA JAKUBASIK–EKSMOND

Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie handlowym oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Były Asystent Radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz były Asystent w Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. 

Były pracownik Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu. Wieloletnia wolontariuszka w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, w ramach której udzielała bezpłatnych porad prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów poszerzała swoją wiedzę z zakresu prawa unii europejskiej na Uniwersytecie Luksemburskim w ramach programu Erasmus +. Doradza także w języku angielskim.

IRYNA PRYSTENSKA

Prawnik zajmująca się obsługą klientów w zakresie prawa zamówień publicznych oraz przepisów prawa cywilnego, gospodarczego, budowalnego, administracyjnego i gałęzi pokrewnych. Absolwentka Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Przed rozpoczęciem pracy w Grupie Sienna zdobywała doświadczenie jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym Praga-Południe. W wolnym czasie Iryna lubi uczyć się nowych języków obcych.

PIOTR DZIERŻANOWSKI

Prawnik i specjalista międzynarodowej ekonomii politycznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Department of International Development na London School of Economics and Political Science. W swojej pracy interesuje się zagadnieniami zamówień publicznych oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz administracji publicznej. W wolnych chwilach poświęca się pisaniu pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

MARTYNA DUDZIC-BIDZIŃSKA

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz zamawiających prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także doradza wykonawcom od etapu wszczęcia postępowanie do etapu realizacji umów. Posiada doświadczenie w zakresie kontroli postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Występuje jako pełnomocnik Zamawiających, Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

JULITTA KASPRZAK

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także studia germanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim ora Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się bieżącym wsparciem zarówno zamawiających jak i wykonawców podczas postępowań przetargowych, przygotowaniem postępowań, a także sporządzaniem środków ochrony prawnej.

ALDONA WOLSKA

Ekonomistka, absolwentka Akademii Finansów w Warszawie. Studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość Zarządcza i Controlling w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uczestniczyła również w studiach podyplomowych na kierunku E-biznes, prowadzonych przez Politechnikę Warszawską oraz licznych kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, podatków i prawa.

Posiada Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podmiotów o bardzo zróżnicowanych profilach działalności oraz zamiłowanie do wdrażania nowych rozwiązań, co pozwala jej pracować z pasją.