OFERTA

POMOC PUBLICZNA

Świadczymy usługi dla przedsiębiorców korzystających lub ubiegających się o pomoc publiczną w różnych formach. Oferujemy również wsparcie dla instytucji udzielających pomocy publicznej. Nasza oferta obejmuje:

  • Ocenę legalności uzyskanej pomocy publicznej
  • Analizę dostępności pomocy do określonych limitów (pomoc de minimis)
  • Opracowanie rozwiązań organizacyjno prawnych w celu realizacji warunków udzielanej pomocy
  • Doradztwo w procedurach notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej (pomoc indywidualna, programy pomocowe).
  • Weryfikację występowania pomocy  w tym poprzez Test Prywatnego Inwestora (TPI) czy Test Prywatnego Wierzyciela (TPW)
  • Opracowywanie opinii w zakresie stosowania krajowych i unijnych przepisów o pomocy publicznej
  • Szkolenia