Zapraszamy na szkolenie:

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, English and European Law Study Centre oraz Deutsche Rechtsschule. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji gospodarczej, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych (były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych), procedur udzielania zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE, tworzenia procedur wewnętrznych dla systemów zarządzania oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postepowań o udzielenie zamówienia dotyczących różnorodnych zamówień, w tym inwestycji o dużej skali i stopniu skomplikowania. Trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów na uczelniach wyższych, wykładowca KSAP. Współautorka wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r., autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, SIGMA (agenda Unii Europejskiej oraz OECD)

Małgorzata Stachowiak

Małgorzata Stachowiak

Prezes