Prawo Zamówień Publicznych

§2 – Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych.

Blog Część 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Rozporządzenie Podmiotowe środki dowodowe część 2 (§  2 ust. 1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych […]

§2 – Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych. Read More »

§1 – Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych.

Blog Część 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

§1 – Rozporządzenie o podmiotowych środkach dowodowych. Read More »