Zespół

Justyna Jakubasik

Prawnik
Prawnik specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie handlowym  oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Były Asystent Radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz były Asystent w Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Były pracownik Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu. Wieloletnia wolontariuszka w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, w ramach której udzielała bezpłatnych porad prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów poszerzała swoją wiedzę z zakresu prawa unii europejskiej na Uniwersytecie Luksemburskim w ramach programu Erasmus +.Doradza także w języku angielski.

Martyna Dudzic-Bidzińska

Prawnik
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem na rzecz Zamawiających, Wykonawców oraz ich reprezentacją przed KIO. Posiada doświadczenie w zakresie audytu i kontroli postępowań.

Włodzimierz Dzierżanowski

Prokurent
Radca prawny. Doktor Habilitowany Nauk Prawnych. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert z zakresu zamówień publicznych, występujący jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych. Autor wielu opinii, ekspertyz oraz publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor wydanego przez UZP Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również współautor wydanego przez Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładowca na uczelniach wyższych. Doradza również w języku angielskim. Kontakt: wdzierzanowski@grupasienna.pl

Małgorzata Stachowiak

Prezes Zarządu i Prawnik.
Były Dyrektor Departamentu Analiz i Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych. Ekspert z zakresu zamówień publicznych, występująca również jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i zajęcia na uczelniach wyższych oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Współautorka wydanego przez Wolters Kluwer Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz autorka licznych artykułów i publikacji branżowych. Brała udział w projektach międzynarodowych prowadzonych przez EBOR, SIGMA (agenda UE oraz OECD). Doradza również w języku angielskim i niemieckim.

Marta Kittel

Komplementariusz, Dyrektor Zarządzający i Radca Prawny
Ekspert z zakresu zamówień publicznych, w tym przede wszystkim z branży IT, występująca również jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych. Pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, w tym też karnych. Prowadzi szkolenia z zamówień publicznych. Współautorka wielu publikacji, m.in. poradnika w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego lub systemu informatycznego dla beneficjentów 7 Osi Priorytetowej POIG.

Rafał Kittel

Radca Prawny
Specjalista prawa własności intelektualnej oraz prawa medycznego. Wykładowca akademicki. Jest autorem lub współautorem publikacji związanych m.in. z zamówieniami publicznymi, własnością intelektualną oraz prawem medycznym. Doradza również w języku angielskim i niemieckim.

Łukasz Jaźwiński

Prokurent i Adwokat
Ekspert z zakresu zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii, występujący jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych. Pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, w tym też karnych. Prowadzi również szkolenia z zakresu zamówień publicznych i prawa autorskiego. Jest autorem lub współautorem publikacji związanych z zamówieniami publicznymi, własnością intelektualną oraz prawem hazardowym. Doradza również w języku angielskim. Kontakt: ljazwinski@grupasienna.pl

Dominika Jura

Adwokat
Ekspert z zakresu zamówień publicznych i pomocy publicznej, prawa rodzinnego, cywilnego, pracy i prawa nowych technologii, występująca również jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych. Pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, w tym rozwodowych. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i prawa rodzinnego. Aktualnie uczęszcza na studia podyplomowe z prawa nowych technologii na Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem lub współautorem publikacji związanych z zamówieniami publicznymi oraz prawa rodzinnego. Doradza również w języku angielskim.

Piotr Sokołowski

Radca prawny
Ekspert z zakresu zamówień publicznych, w tym kontrolowania prowadzonych postępowań z ramienia instytucji publicznych oraz z zakresu inwestycji budowlanych. Występuje w postępowaniach odwoławczych i postępowaniach sądowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem publikacji związanych z zamówieniami publicznym. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i inwestycji budowlanych.

Anna Piecuch

Radca Prawny
Ekspert z zakresu zamówień publicznych, inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o FIDIC, prawa cywilnego oraz gospodarczego. Występuje w postępowaniach odwoławczych i postępowaniach sądowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem publikacji związanych m.in. z zamówieniami publicznymi.

Anna Pazura

Doradca podatkowy/Of Counsel
Prawnik, doradca podatkowy, doktorantka Instytutu Nauk Prawnych w Polskiej Akademii Nauk, ekspert w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i organów administracji publicznej, w tym również w zakresie oceny kwalifikowalności VAT w projektach. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej z zakresu VAT jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie zdobywała w pracy w organach podatkowych i Ministerstwie Finansów. Przez ostatnie 10 lat związana z jedną z największych spółek funkcjonujących na rynku polskim jako doradca podatkowy in-house. Posiada szerokie doświadczenie w weryfikowaniu umów pod względem zgodności z przepisami podatkowymi oraz oceny skutków podatkowych zawieranych transakcji, w tym również w zakresie przekształceń oraz transakcji M&A. Reprezentuje podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doświadczony trener oraz prelegent na konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. Autorka publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Miłosz Bugiel

Dyrektor Departamentu Projektów Europejskich i Prawnik
Ekspert z zakresu zamówień publicznych i były pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in.: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej WWPE); Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA; Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym odwołań od nałożonych korekt finansowych w projektach współfinansowanych ze środków europejskich, świadczonym zarówno dla podmiotów prywatnych jak i dla podmiotów publicznych.

Wojciech Kuć

Dyrektor Administracyjny
Kierownik administracją podmiotów wchodzących w skład Grupy Sienna. Zajmuje się też procesem ofertowania oraz realizacji kontraktów, jak i przedsięwzięciami szkoleniowymi oraz marketingowymi. Główny kontakt do Grupy Sienna.
volume-control-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram