Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego

Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego
Znak sprawy: (znak sprawy: 2/2017)
Termin składania ofert: 27 września 2017 r. godz: 10:00
volume-control-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram