Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) Digitalizacja indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy ogólnych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy dostępnych w systemie zamawiającego

Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową z formularzy dedykowanych dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę.
Znak sprawy: (znak sprawy: 1/2017)
Termin składania ofert: 1 sierpnia 2017 r. godz: 10:00
volume-control-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram